Moving Mind
Mentale Muligheter

Finn ut hvor du står fast,
åpne for nye muligheter

Så lenge man står fast ved sine perspektiver, tanke- og reaksjonsmønstre, samt vaner, vil livet fortone seg som en repetisjonsøvelse. Av og til blir vi låst og leter etter en eller annen quick-fix som skal gjøre livet enklere uten at vi skal trenge å endre på noe, som en pille for alt som er ille.


Å mestre nye utfordringer hvor gamle mønster ikke duger, krever at vi oppdager hvor vi står fast og velger nye tanker og reaksjoner. Vi må se fordelene med å slippe tak i det tilvante, og velge ut fra en ny bevissthet om hva som er gunstig og tjenelig.

Ønsker du, eller dere, å gjennomføre en slik anstrengelse , bidrar vi gjerne med veiledning og inspirasjon.

Når man virkelig forstår hva harmoni innebærer kan man også rette opp disharmoni.

Bakgrunn
Moving Mind ledes av Erland Thorsen, klinisk psykolog med lang erfaring fra organisasjonsutvikling, lederveiledning, teamutvikling og klinisk terapi.

Erland har også 40 års erfaring med oppmerksomhetstrening, kjent som mindfullness, med opplæring fra buddhistisk meditasjonsmester

Kontakt

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om Moving Mind og hvilke muligheter som er tilgjengelig for deg personlig, din organisasjon og / eller ditt team.
Telefonhenvendelser mottas via Sentrumklinikkens sentralbord.